Ceny

Individuální konzultace

metodická konzultace, poradenství, supervize, koučování

konečná cena vyplyne z formy (osobně, online, spec. požadavky) a souvisejících nákladů (cestovné, nájemné, práce na výstupech apod.), a stanovíme ji před zahájením spolupráce

od 1 100 Kč
/ 50 min.

Skupinové konzultace a setkání

metodická konzultace, supervize s týmem nebo částí organizace, facilitace jednání

konečná cena vyplyne z formy (osobně, online, spec. požadavky) a souvisejících nákladů (cestovné, nájemné, práce na výstupech apod. ), a stanovíme ji před zahájením spolupráce

od 1 300 Kč
/ 60 min.

Akreditovaný kurz na klíč

max. 16 účastníků

uvedená cena platí v případě prostor a občerstvení zajištěných objednatelem
tj. při poptávce po kompletním zajištění (prostory, občerstvení) vyplyne cena z aktuálních a místních možností
, a stanovíme ji před zahájením spolupráce

od 13 900 Kč
/ 8 vyuč. h.
+ cestovné

Školící akce a workshopy (bez akreditace)

možné formy: osobně, online

konečná cena vyplyne z rozsahu akce, potřebné přípravy, zajištění prostor a občerstvení, a stanovíme ji před zahájením spolupráce

dohodou
+ cestovné

Audit kvality sociální služby

včetně studia podkladů předem, dokumentace na místě, pozorování v místě poskytování služby, rozhovorů s pracovníky a klienty, příp. dalších metod provedení auditu, 

konečná cena vyplyne z rozsahu auditu (počet auditovaných oblastí, rozsah podkladů, metody provedení auditu, počet auditorů, požadavky na zprávu z auditu, cestovného, ubytování apod.), a stanovíme ji před zahájením spolupráce

dohodou

+ cestovné


V případě zapojení více z nás nebo různých z nás do spolupráce s Vámi sjednáme spolupráci včetně ceny jednotlivých zakázek dle reálných předpokládaných nákladů.