Kurzy, workshopy a školící akce

Naše vzdělávání vychází z důležitých základů:

znalost prostředí a účelu různých služeb
mapování potřeb účastníků v malé skupině max. 16 lidí 
vzájemná inspirace, trénink dovedností

Nabídka akreditovaných kurzů
(na klíč, otevřené kurzy)

 • Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby - základní kurz :: popis
 • Revitalizace sociální služby - pokročilý kurz :: popis
 • Bez spolupráce to nejde (týmová spolupráce v sociálních službách) :: popis
 • Jak motivovat zaměstnance k angažovanosti :: popis
 • Pojďme se domluvit, jak budeme pomáhat (efektivní komunikace v soc. službách) :: popis
 • Jak to mám všechno stihnout (time management v soc. službách) :: popis
 • Zvládání náročných jednání se zájemci o službu :: popis
 • Zvládání náročného plánování a hodnocení spolupráce s klienty :: popis
 • Zvládání náročných rozhovorů s podřízenými :: popis

Aktuální termíny otevřených kurzů
(akreditovaných u MPSV)

PREZENČNÍ AKCE :: ONLINE AKCE

Zvládání náročných rozhovorů s podřízenými
20. 9. 2024

prezenční kurz :: ve spolupráci s EDU-ANABELL
:: Brno, Masarykova, 8 vyuč. hodin (9:00-15:30)
> přihláška

1850 Kč
/ účastník

Revitalizace sociální služby :: pokročilý kurz
(vstupní podmínkou je absolvovaný kurz Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby)

15. 10. 2024

online kurz :: Zoom
8 vyuč. hodin (9:00-15:30)
> přihláška

1490 Kč
/ účastník

Jak motivovat zaměstnance k angažovanosti

20. 11. 2024

prezenční kurz
:: Brno, Sukova, 8 vyuč. hodin (9:00-15:30)
> přihláška

1790 Kč
/ účastník

Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby :: základní kurz

24. 1. 2025

online kurz :: Zoom
8 vyuč. hodin (9:00-15:30)
> přihláška

1590 Kč
/ účastník


Zpětné vazby z kurzů a workshopů:

"Velmi ráda vidím lektora, který má sám za sebou hodně praxe, na vás to bylo opravdu poznat."
"Dozvěděla jsem se nové informace jak postupovat při různých situacích a jak na některé věci reagovat."
"Děkuji za přínosný kurz, pečovatelky si jej chválily pro jeho zajímavé provedení a možnost diskuse nad otázkami, které řeší v rámci týmové spolupráce."
(Jitka Vranková, vedoucí pečovatelské služby,
SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, p.o.)

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde.

Nabídka workshopů a školících akcí
(neakreditované)

Co si odnést pozitivního z náročného období

> obsah: sdílení, reflexe, po-učení a inspirace na základě společné zkušenosti s důrazem na sebepoznání, lepší poznání druhých a charakteristik týmu a pracovního prostředí

> délka: 4 - 8 hodin (dle domluvy na potřebách a vhodném zaměření)

> vhodné pro: všechny, kteří prošli náročným obdobím

Online školení, porady a jiná online setkání

> obsah: příprava na online spojení, pokyny pro účastníky, zahájení online spojení, prezentace, vizualizace, skupinová práce účastníků v online prostředí, získávání zpětné vazby online

> 1. úroveň - pro účastníky (proškolení týmu k efektivní online komunikaci): 4 hodiny
> 2. úroveň - pro vedoucí a lektory (proškolení k efektivnímu vedení online komunikace): 4 hodiny

> vhodné pro: sociální pracovníky, členy týmu (1. úroveň), vedoucí pracovníky, mentory, lektory (1. a 2. úroveň)

Efektivní komunikace v náročných situacích

obsah: diskuze a ujasnění účelu a způsobů komunikace ve stanovených situacích dle principů efektivní komunikace, nácvik efektivní komunikace ve stanovených situacích (např. týmové porady, předávání informací o přístupu k potřebám jednotlivých klientů, informování o možnostech stížností, opakované neakceptovatelné požadavky klientů apod.)

délka: 4 - 8 hodin (dle domluvy na potřebách a vhodném zaměření)

> vhodné pro: sociální pracovníky, klíčové pracovníky, vedoucí pracovníky, poradenské pracovníky ad.

další školící akce na míru Vašim potřebám

Připravíme na míru Vašim potřebám a cílům, kterých chcete dosáhnout, školení, workshop, zážitkové vzdělávání a dalšími formami podpořené vzdělávání a rozvoj. To vše lze stejně jako akreditované vzdělávání uznat (v rozsahu 8 hodin ročně) jako další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (školící akce). Zkontaktujte nás.

Aktuální termíny otevřených workshopů
neakreditovaných

:: BUDE VYPSÁN DALŠÍ TERMÍN

...

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde

Ve všech případech nás můžete zkontaktovat a probereme jaké aktuálně chcete podpořit dovednosti a znalosti pracovníků.
A podle toho můžeme nabídnout vzdělávání na míru Vašim potřebám, např.:

 • pomoc s výběrem kurzu otevřeného nebo na klíč
 • příprava kurzu, školící akce nebo workshopu na míru pro Váš tým nebo organizaci
 • příprava akce i pro více organizací, které spojí podobná vzdělávací potřeba a chuť sdílet zkušenosti)

Ceny akcí na klíč zde

Kontakt zde