Spolupracujeme se sociálními pracovníky, dotačními specialisty, lektory, konzultanty, supervizory, inspektory a auditory kvality, které spojuje praxe v různých sociálních službách na různých pozicích a zájem o rozvoj a udržení kvality sociálních služeb. 


:: Mgr. Tomáš Ergens, DiS. ::

"Zkušenosti z různých organizací, úrovní řízení, projektů, sociálních služeb a setkání s inspirujícími lidmi mi pomáhají doprovázet jednotlivce i týmy v hledání cesty k řešení problémů, ale i cesty k osobnímu i týmovému rozvoji. Řídím se snahou o nezaujatý pohled na věc, resp. poznávám pohledy a vnitřní světy, ve kterých žijí lidé a týmy, a podle toho hledáme řešení na míru tomu, co vnímají jako problém. Jedna kolegyně mi řekla, že jsem diskuzní gentleman. To ale neznamená, že neříkám otevřeně i nepříjemné poznatky. Vycházím z filosofie sociální práce, a tedy i mé postoje jsou ovlivněné účelem, zásadami a cíli sociální práce. Moje silné stránky jsou analytické a strukturované myšlení, zohledňování různých zainteresovaných stran a důraz na účel pomáhající práce."

Formy práce: konzultace, vzdělávací kurzy, workshopy, školící akce, audity kvality, supervize, koučování, facilitace jednání

Zaměření: kvalita sociálních služeb, týmová spolupráce, komunikace, vedení týmu, time management, osobní a kariérní rozvoj

Reference (zpětné vazby jmenovité i anonymní):

  • "S Tomášem jsme spolupracovali 1,5 roku, potkávali jsme se každý měsíc, kdy nás provázel procesem nastavování evaluačního systému. Vždy byl perfektně připraven. Stručně shrnul, co jsme udělali, kde na cestě jsme a co nás čeká dál. Celý tým se tak vždy dobře naladil, usadil a mohli jsme se opřít o dobře vedený proces. Tomáš dává prostor pro důležité diskuze, citlivě a zároveň efektivně je moderuje, skvěle umí přizpůsobit tempo a klidně i za pochodu změnit strategii postupu. Trefně rekapituluje, připomíná smysl a posouvá výstupy dál směrem k cíli."
    (Tomáš Klumpar, vedoucí Beztíže, zástupce ředitelky, DDM Praha 3 - Ulita​)
  • "Podpora, profesionalita, prima atmosféra. Radost a dobrý pocit z odvedené práce. Díky za přínosné setkávání, které naší dlouho fungující službě pomáhá vyklouznout ze stereotypů a rozvíjet se!"
    (Alžběta Brychtová, vedoucí sociálních služeb, Dítě a kůň, z. s.)
  • Další informace na profilu LinkedIn a u jednotlivých aktivit - konzultace, vzdělávání, audity

Publikační činnost (vybraná):

  • Obrat k účelu poskytování sociálních služeb (3 díly). časopis Sociální služby, 2021-2022, Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
  • Revitalizace sociální služby (3 díly). časopis Sociální služby, 2019, Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
  • Time management (3 díly). časopis Sociální služby, 2017, Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

:: Mgr. Marie Jarošová ::

"Při vzdělávání a auditech preferuji kolegiální, podpůrný a vysvětlující přístup. Je pro mne důležité, aby účastníci vzdělávání probíranému tématu rozuměli a mohli se aktivně vyjadřovat, a aby při realizaci auditů zaměstnanci i klienti cítili podporu a vstřícnost. V sociální službách pracuji od roku 2001. Vnáším do spolupráce zdravotní i sociální odbornost (Zdravotně sociální a Teologická fakulta JČU, výcviky pro externí inspektory kvality sociálních služeb, sociálně právní ochrany dětí a krizové intervence) i zkušenosti (dětská sestra lůžkového oddělení nemocnice a DOZP, vedoucí pečovatelské služby, aktuálně ředitelka organizace poskytující sociální služby PS, DpS, OS, OSP). Moje životní moto je: Vše, co v životě dělám, mne zajímá a baví."

Formy práce:  konzultace, školící akce, audity kvality, supervize

Zaměření: standardy kvality sociálních služeb, komunikace a etika, profesní kompetence pracovníků působících v sociálních službách

Reference (zpětné vazby):

Publikační činnost (vybraná):


:: Mgr. Lucie Hanáčková Bicková ::

"Svou činnost zaměřuji na kvalitu poskytování sociálních služeb, rozvoj znalostí a dovedností pracovníků přímé péče i managementu, a to v oblasti kvality sociálních služeb - zaměřuji se tedy na zavádění standardů kvality do praxe, na konzultace jednotlivých oblastí z průběhu poskytování služby, které jsou vnímány jako obtížné, dále pak na měkké dovednosti (např. stres, syndrom vyhoření, komunikační dovednosti, týmová témata). Podpora může být dlouhodobého charakteru, např. po dobu i několika let, popř. jednorázově. Do své činnosti vkládám čtrnáctiletou zkušenost s managementem sociálních služeb jako jejich poskytovatel, současně jako sociální pracovnice a dvanáctiletou zkušenost na pozici externí inspektorky kvality sociálních služeb MPSV. Věnuji se terénním, ambulantním i pobytovým sociálním službám. Podporu vždy přizpůsobuji potřebám konkrétního poskytovatele sociálních služeb, je individuálně dojednána a založena na smluvním základě. Preferuji partnerský přístup, jsem "průvodcem" pracovníků sociálních služeb na jejich cestě za seberozvojem a za zvyšováním kvality poskytovaných služeb. Kladu důraz na srozumitelnost, porozumění a vlastní aktivitu pracovníků."

Formy práce: konzultace, vzdělávací kurzy, workshopy, školící akce, audity kvality, supervize

Zaměřeníkvalita sociálních služeb, týmová spolupráce, komunikace, lidská práva v sociálních službách, vedení týmů a profesní kompetence pracovníků působících v sociálních službách

Reference (zpětné vazby):

Publikační činnost (vybraná):


V případě zapojení více odborníků do spolupráce s Vámi sjednáme spolupráci včetně ceny jednotlivých částí zakázky dle reálných nákladů.