Konzultace

Níže uvedené druhy konzultací se v některých případech prolínají. Ale vždy: 

vycházíme z předem zjištěných potřeb a očekáváných změn
sjednáváme cíl i způsoby spolupráce na něm

Metodické konzultace

společné hledání jistoty nebo zlepšení vhodnosti v zavedených postupech poskytování sociálních služeb, vč. jednání se zájemci, uzavírání smluv, individuálního plánování, spolupráce v týmu atd.
(pravidelná nebo nárazová metodická podpora) 

:: individuální a skupinové

Supervize

podpora dle potřeb účastníků za účelem kvalitního a profesionálního přístupu k práci, včetně psychohygieny, reflexe situací a ujasnění postojů
(průběžná i jednorázová podpora)

::
individuální a skupinové (týmové)

Revize písemných pravidel

zpětná vazba k vnitřním písemným pravidlům poskytovatele sociální služby, vč. pracovních postupů, na základě Standardů kvality a zásad sociálních služeb, ale i principů sociální práce ad.
(délka dle rozsahu revidovaných pravidel)

:: individuální s vedoucím, sociálním pracovníkem nebo metodikem služby, nebo se všemi

Podpora manažera sociální služby

podpora v uchopení úkolů manažera: zaškolovat, vést, kontrolovat, hodnotit, rozvíjet, oceňovat atd., udělat si na vše potřebné čas a nezbláznit se z toho
(pravidelné i situační konzultace) 

:: individuální

Koučování

podpora v dosažení žádoucích změn a cílů, ujasněním  zdrojů v prostředí koučovaných, prvních i dalších kroků a motivace ke změně
(průběžná i jednorázová podpora)

:: individuální a skupinové (společný cíl nebo zadání)

Koncepce projektů
(dotovaných i bez dotace) 

když už víte, co potřebujete změnit, zavést nebo rozvinout, ale hodila by se vám podpora nastavení akčního plánu nebo projektu s někým, kdo není tolik ponořený do detailů, popř. vám zprostředkuje odborníky pro získání dotací, odborné aktivity apod.

:: individuální a skupinové


Zpětné vazby z konzultací:

"Jsem moc ráda, že jste pomohl zasadit "suché" záznamy do širšího kontextu kvality služby."
"Děkujeme za celoroční spolupráci, která nás posunula o velký skok dopředu."
"Děkujeme za nové podněty, nad těmi se zamyslíme."
"Jste neuvěřitelně poctivý a pracovitý."
"Podpora, profesionalita, prima atmosféra"
"prostor pro důležité diskuze, citlivě a zároveň efektivně je moderuje, skvěle umí přizpůsobit tempo a klidně i za pochodu změnit strategii postupu"

Zpětné vazby ze supervizí:

"aha momenty, konstruktivní diskuze s řešením, nabízení různých možností rozvoje"
"vyčištěno v hlavě, méně je více, otázky na řešení, směřování diskuze, nucení k přemýšlení. otázky do hloubky"
"bezpečí, mlčenlivost, čas na podporu, domluva postupu do praxe"
"otevření důležitých, i když těžkých témat"
"bezpečí, mlčenlivost, čas na podporu, domluva postupu do praxe"
"uklidnění, kroky do další práce, jiný pohled na klientku"

Ceny zde

Kontakt zde