Konzultace

Níže uvedené druhy konzultací se v některých případech prolínají. Ale vždy: 

vycházíme z předem zjištěných potřeb a očekáváných změn
sjednáváme cíl i způsoby spolupráce na něm

Metodické konzultace

společné hledání jistoty nebo zlepšení vhodnosti v zavedených postupech poskytování sociálních služeb, vč. jednání se zájemci, uzavírání smluv, individuálního plánování, spolupráce v týmu atd.
(pravidelná nebo nárazová metodická podpora) 

:: individuální a skupinové

Supervize

podpora dle potřeb účastníků za účelem kvalitního a profesionálního přístupu k práci, včetně psychohygieny, reflexe situací a ujasnění postojů
(průběžná i jednorázová podpora)

::
individuální a skupinové (týmové)

Revize písemných pravidel

zpětná vazba k vnitřním písemným pravidlům poskytovatele sociální služby, vč. pracovních postupů, na základě Standardů kvality a zásad sociálních služeb, ale i principů sociální práce ad.
(délka dle rozsahu revidovaných pravidel)

:: individuální s vedoucím, sociálním pracovníkem nebo metodikem služby, nebo se všemi

Podpora manažera sociální služby

podpora v uchopení úkolů manažera: zaškolovat, vést, kontrolovat, hodnotit, rozvíjet, oceňovat atd., udělat si na vše potřebné čas a nezbláznit se z toho
(pravidelné i situační konzultace) 

:: individuální

Koučování

podpora v dosažení žádoucích změn a cílů, ujasněním  zdrojů v prostředí koučovaných, prvních i dalších kroků a motivace ke změně
(průběžná i jednorázová podpora)

:: individuální a skupinové (společný cíl nebo zadání)

Koncepce projektů
(dotovaných i bez dotace) 

když už víte, co potřebujete změnit, zavést nebo rozvinout, ale hodila by se vám podpora nastavení akčního plánu nebo projektu s někým, kdo není tolik ponořený do detailů, popř. vám zprostředkuje odborníky pro získání dotací, odborné aktivity apod.

:: individuální a skupinové


Konzultace s námi

 • vedeme s důrazem na kvalitní, efektivní, profesionální a legitimní poskytování a řízení sociální služby
 • obsahově zaměřujeme dle potřeb účastníků a to nejen vymezením tématu, ale i žádoucího přínosu konzultace pro poskytovatele, pracovníky, klienty i společnost
 • mohou být průběžné, nebo dokonce na nějaký dlouhodobější cíl orientované, ale i jednorázové
 • mohou být:
  :: individuální (setkání s jedním pracovníkem sociální služby, sociálním pracovníkem, vedoucím nebo koordinátorem služby, a kýmkoliv dalším, kdo má zájem o individuální podporu výše uvedenou formou)
  ::  týmové (setkání spolupracujícího týmu nad řešením problému, vč. rozvojového, nebo nad plánem zaváděním změny)
  ::  skupinové (facilitace jednání lidí se společnou potřebou nebo tématem)

Zpětné vazby z konzultací:

"Jsem moc ráda, že jste pomohl zasadit "suché" záznamy do širšího kontextu kvality služby."
"Děkujeme za celoroční spolupráci, která nás posunula o velký skok dopředu."
"Děkujeme za nové podněty, nad těmi se zamyslíme."
"Jste neuvěřitelně poctivý a pracovitý."
"Podpora, profesionalita, prima atmosféra"
"prostor pro důležité diskuze, citlivě a zároveň efektivně je moderuje, skvěle umí přizpůsobit tempo a klidně i za pochodu změnit strategii postupu"

Supervize s námi

 • vedeme s důrazem na zajištění bezpečného, užitečného a přehledného setkání
 • obsahově zaměřujeme dle potřeb účastníků a to nejen vymezením tématu, ale i žádoucího přínosu práce s tématem na setkání
 • doplňujeme o další úhly pohledu za účelem kvalitního a profesionálního přístupu k práci, včetně psychohygieny, reflexe situací a ujasnění postojů
 • mohou být průběžné, nebo dokonce na nějaký týmový cíl orientované, ale i jednorázové
 • mohou být:
  :: individuální (setkání supervizora s jedním pracovníkem sociální služby, sociálním pracovníkem, vedoucím nebo koordinátorem služby, a kýmkoliv dalším, kdo má zájem o individuální podporu výše uvedenou formou)
  ::  týmové (setkání spolupracujícího týmu)
  ::  skupinové (skupina lidí se společnou potřebou nebo tématem)
  ::  případové (setkání pracovníků a odborníků, kteří mohou přispět názorem nebo pohledem a později podporovat zlepšení života klienta)

Zpětné vazby ze supervizí:

"Myslím, že se spousta věcí vysvětlila a dala do pohybu, dokonce druhý den se děvčata ještě setkaly a domluvily se na nějakých pravidlech, jak spolu lépe komunikovat a spolupracovat." (Jitka Foltýnová, vedoucí služby, Charitní pečovatelská služba Hodonínsko)
"bezpečí, mlčenlivost, čas na podporu, domluva postupu do praxe"
"aha momenty, konstruktivní diskuze s řešením, nabízení různých možností rozvoje"
"vyčištěno v hlavě, méně je více, otázky na řešení, směřování diskuze, nucení k přemýšlení. otázky do hloubky"
"bezpečí, mlčenlivost, čas na podporu, domluva postupu do praxe"
"uklidnění, kroky do další práce, jiný pohled na klientku"

Ceny zde

Kontakt zde