:: S čím Vám pomůžeme

osobně nebo online (Zoom, Skype, Google Meet, Jitsi Meet, mail apod.)

Organizacím, pracovníkům a týmům sociálních služeb pomáháme rozvíjet kvalitu sociálních služeb, tj.:

  • podpora plánování a kvalitního poskytování sociálních služeb
  • hledání vhodných přístupů a postojů pracovníků v přímé práci
  • zlepšení spolupráce mezi pracovníky v týmech a organizaci
  • podpora manažerů řídících sociální služby

Jak to děláme?

  • ADEKVÁTNĚ :: hledáme řešení na základě pohledů, potřeb, povinností a zdrojů našich klientů (pracovníků, poskytovatelů)
  • KOMPLEXNĚ :: nabízíme podněty dle principů sociální práce, zásad sociálních služeb a zkušeností
  • STRUKTUROVANĚ :: sjednáváme vhodnou strukturu spolupráce vzhledem k potřebám a situaci našich klientů

Nezávazně probereme Vaši situaci, aktuální potřeby, plány a cíle rozvoje.
Pak Vám nabídneme řešení na míru. A Vy se rozhodnete o spolupráci s námi. 

:: Rozvoj kvality sociální služby

Kvalita sociální služby neznamená jenom soulad se zákonem a standardy kvality sociálních služeb, ale i zvýšení spokojenosti klientů i pracovníků, stejně jako zvýšení efektivity a dopadů služby na situaci klientů a cílové skupiny.

Rozvoj kvality Vaší sociální služby podpoříme:

> mapováním potřeb cílových skupin, pracovníků služby, zřizovatele ad.,

> revizí procesů a nastavení metodiky a postupů práce,

> pomocí při zaváděním změny v týmu, v postojích, metodách práce apod.,

> zlepšením spolupráce a předávání informací v týmu (facilitace, workshopy ad.),

> pomocí při změnách personálního řízení týmu nebo zavedení ucelené personální strategie apod.

Takto pojaté konzultace, poradenství, metodické vedení nebo jiná podpora pracovníků a manažerů sociálních služeb je v souladu s legislativním požadavkem Standardu kvality sociálních služeb 10e - podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka. A některé konzultace během spolupráce je vhodné uskutečnit formou skupinového workshopu s týmem služby, který lze pojmout jako školící akci uznatelnou jako součást povinného vzdělávání (viz § 111 zákona o sociálních službách).

Hlubší proces rozvoje kvality sociální služby můžeme nastartovat pomocí auditu kvality (revize vnitřních pravidel a pracovních postupů ve vybraných oblastech, identifikace nedostatků i doručení ke změnám pro rozvoj kvality a efektivity poskytování sociální služby).

Zkušenosti máme ze sociálních služeb prevence i péče.


:: Vzdělávání a rozvoj (profesní, osobní, týmový)

Rozvíjet dovednosti a znalosti s námi můžete na akreditovaných kurzech (akreditace MPSV), které vždy realizujeme podle potřeb a cílů organizací, které si je objednávají na klíč, a průběh přizpůsobujeme podle účastníků vzdělávání.
Aktuální termíny otevřených kurzů najdete zde.

Rozvoj můžete ale podpořit i pomocí školící akce nebo workshopu, které pro Vás připravíme plně na míru Vašim potřebám.
Workshopy jsou stejně jako akreditované kurzy součástí povinného dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků (viz § 111 zákona o sociálních službách).

A v neposlední řadě podporuje rozvoj profesní, osobní i týmová supervize nebo koučování. Supervize i s prvky koučování, stejně jako další typy konzultací s námi je v souladu s legislativním požadavkem Standardu kvality sociálních služeb 10e - podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka.


:: Řešení problému (ve službě, v týmu, v organizaci)

V životě každé organizace nebo týmu může nastat období, kdy se nahromadí příliš mnoho napětí nebo se naopak napětí a zapálení pro spolupráci vytratí.

Může to být způsobeno změnami v potřebách cílových skupin služeb nebo pracovníků, ale i odchody a příchody kolegů, nebo také dlouhodobým setrváváním v zaběhlých kolejích a postupech bez respektu ke změnám v potřebách pracovníků a klientů. Není nutné, aby se na úkor stability organizace z práce vytratilo nadšení pro hledání a rozvoj kvality a budování nových projektů.

Pomůžeme Vám vrátit do týmu a organizace plynulou spolupráci na společném cíli. Po nezávazné konzultaci zvolíme facilitaci jednání nebo porady, popř. facilitaci strategického jednání, workshop pro podporu společného tvoření řešení, audit kvality sociální služby apod. A to buďto jako samostatnou akci, a nebo součást více navazujících akcí k řešení problému.

Někdy se situace kolem určité sociální služby zkomplikuje natolik, že je problematické určit, jaké změny by měly nastat, aby se služba vrátila do správných kolejí nebo celkově revitalizovala.