Nabízíme zde na základě našich zkušeností nápady, tipy a doporučení do praxe poskytování a provozu sociálních služeb.
Zároveň může jít o naladění se na způsob, jak uvažujeme, a Vy si můžete ujasnit své potřeby, než se potkáme.
Budeme rádi za Vaši reakci, komentář nebo doplnění, pod textem článku a nebo mailem.


Postupně zde budeme uvádět odkazy na informace, dokumenty a další zdroje, které se mohou hodit pro kvalitní poskytování sociálních služeb, nebo pro zkvalitňování jejich poskytování. A budeme rádi, když nás na cokoliv dalšího nebo doplňujícího upozorníte.

Aby v rámci týmu pracovníků bylo patrné, že poskytování služby stojí na pevných základech, a aby v přístupu ke klientům byl patrný partnerský přístup, je potřeba opečovávat a rozvíjet nejen klienty a znalosti a manuály, ale také:


Starší tipy a doporučení