Nabízíme zde na základě našich zkušeností nápady, tipy a doporučení do praxe poskytování a provozu sociálních služeb.
Zároveň může jít o naladění se na způsob, jak uvažujeme, a Vy si můžete ujasnit své potřeby, než se potkáme.
Budeme rádi za Vaši reakci, komentář nebo doplnění, pod textem článku a nebo mailem.


Aby v rámci týmu pracovníků bylo patrné, že poskytování služby stojí na pevných základech, a aby v přístupu ke klientům byl patrný partnerský přístup, je potřeba opečovávat a rozvíjet nejen klienty a znalosti a manuály, ale také:

Co se nenaučíme, když nedostaneme příležitost něco zkusit, začít, zvládnout jen částečně, neuspět, poučit se z toho, zkusit to znovu, být na sebe pyšný za malé pokroky...?


Starší tipy a doporučení