Výbava pro sebevědomou sociální službu (tým)

25.08.2022

Aby v rámci týmu pracovníků bylo patrné, že poskytování služby stojí na pevných základech, a aby v přístupu ke klientům byl patrný partnerský přístup, je potřeba opečovávat a rozvíjet nejen klienty a znalosti a manuály, ale také:

 • sebe (-vědomí, -jistotu atd.)
 • vztahy a spolupráci v týmu
 • napojení týmu na organizaci
 • společný záměr (poslání, cíle, hodnoty)
 • aktuálnost stanovených pravidel 
 • způsob komunikace, vyjasňování, poskytování zpětné vazby apod.
 • vedení týmu i jednotlivých pracovníků
 • plány, záměry a strategie
 • využívání času, efektivitu práce
 • dodržování aktuálních pravidel a výsledků práce
 • motivaci, ocenění a ohodnocení pracovníků dle jejich přístupu k práci
 • slabá místa i potenciál v rozvoji dovedností a znalostí potřebných pro rozvoj kvality služby 

Nabízíme Vám pomoc při slaďování očekávání a potřeb v týmu, zvyšování dovedností pracovníků, vyhodnocení a zvýšení kvality služby. A to formou konzultací, kurzů apod.

Než se pustíme do spolupráce, ujasníme si:

 • CO
 • PROČ
 • JAK
 • S KÝM a
 • KDY

Tím udržíme motivaci a směr k cíli.

👉 Pomůžeme Vám k poskytování pomáhajících a udržitelných sociálních služeb:

🙂 Udržení motivace v týmu pracovníků sociální služby, stejně jako
🎛️ kontrola legitimity pracovních postupů a procesů, a nakonec i
🤹 vyhodnocení kvality a identifikace doporučení pro rozvoj kvality,
to vše jsou pilíře dobré sociální služby 🧭

Obvykle spolupracujeme s poskytovateli sociálních služeb dlouhodobě, postupně:

 • mapujeme potřeby, očekávání a možnosti všech zúčastněných,
 • identifikujeme vhodné nebo nutné změny,
 • hledáme zdroje, když jsou potřeba pro uskutečnění změn,
 • navrhujeme nové postupy a procesy, které změny podpoří,
 • vzděláváme zúčastněné v dovednostech pro nové postupy,
 • poskytujeme podporu pracovníkům i vedoucím během období změn i po něm.

Pracujeme formou různých konzultací (metodických, manažerských), workshopů, kurzů, supervize i koučování. Pro různé situace a změny je vhodná jiná skladba spolupráce.

➡️ ozvěte se, popište Vaše potřeby, navrhneme spolupráci

☎️ +420 774 108 471
📧 tomas.ergens@gmail.com

Zde jsou kontakty:

+420 774 108 471
tomas.ergens@gmail.com