Jak to mám všechno stihnout
(time management v sociálních službách)

Počet účastníků: 16 maximálně

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MPSV: A2020/0983-SP/PC/PP/VP

Pro získání osvědčení musí přihlášený účastník absolvovat kurzu v celém rozsahu.

Popis obsahu:

  • Základní pojmy, práce s časem, specifika neziskového sektoru a sociálních služeb, efektivní pomoc
  • Základní kostra time managementu, vývoj přístupů, ideální postup v sociální oblasti
  • Pilíře time managementu (přístupy, sebepoznání, pomůcky) použitelné pro sociální služby
  • Základní metody a přístupy (plánování, priority, práce se stresem apod.)
  • Sebepoznání, osobní-pracovní motivace, vliv osobnosti na zvládnutí time managementu
  • Pomůcky (software, hardware) využitelné v sociálních službách

Cena:
online kurz: 1390 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)
prezenční kurz:
1790 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)

Kurz uvede účastníky do řízení své práce v čase v rámci sociálních služeb, čímž dochází ke snížení psychické zátěže u pracovníků a zvýšení kvality a efektivity pomáhající práce, a tedy i dosahování cílů poskytování sociální služby. 

Téma bude probráno s ohledem na různé typy sociálních služeb a různé formy podpory klientů sociálních služeb. 

Kurz pomůže všem pracovníkům uvědomit si význam řízení práce v čase, vhodně postupovat při stanovování cílů, plánu, priorit, a také pracovat se stresem. 

Pozornost bude věnovaná technikám pomáhajícím řídit práci v čase, sebepoznání pracovníků a propojení typu člověka, motivace a osobního života k efektivnímu výkonu práce v sociální oblasti. 

Cílem je předat účastníkům poznatky jak řídit v čase svoji práci, jak zohlednit vlastní osobnost a konkrétní techniky a postupy pro praxi použitelné v sociálních službách.

Lektor kurzu:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Lektor, konzultant, supervizor a auditor v sociálních službách, občas taky kariérový poradce (více viz profil na LinkedIn). 

"možnosti, jak si mohu lépe organizovat svoji práci, co je důležité."
Co jste se naučil/a?:
"Uvědomění, kolik času dávám okolí  na "úkor" svých pracovních povinností"

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde

Aktuální termíny kurzu:

prezenční kurz:
:: BUDE VYPSÁN DALŠÍ TERMÍN 


online:
:: BUDE VYPSÁN DALŠÍ TERMÍN


Kurz lze zrealizovat také na klíč pro Váš tým nebo organizaci, a nebo i pro více organizací, které spojí podobná vzdělávací potřeba a chuť sdílet zkušenosti a náklady realizace kurzu.