Bez spolupráce to v sociálních službách nejde
(Týmová spolupráce v sociálních službách)

Počet účastníků: 16 maximálně

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MPSV: A2020/1108-SP/PC/VP

Pro získání osvědčení musí přihlášený účastník absolvovat kurzu v celém rozsahu.

Popis obsahu:

  • Pracovní tým, skupinová práce, týmová práce, druhy týmů
  • Výhody a nevýhody týmové práce
  • Zadání pro tým, cíle organizace a cíle týmu
  • Role v týmu, vliv osobnostních charakteristik a emoční inteligence na práci v týmu (temperament atd.)
  • Jak být dobrým členem týmu
  • Vývoj týmu
  • Vedoucí týmu, manažer, leader, přístupy k vedení a rozhodování
  • Koordinace týmu
  • Důvěra a klima na pracovišti týmu
  • Řešení konfliktů v týmu, důsledky, efektivní řešení

Cena:
online kurz: 1390 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)
prezenční kurz: 1850 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)

Kurz uvede účastníky do podstaty týmové spolupráce tak, aby si uvědomili význam zadání práce v týmu, rolí v týmu, vedení týmu i týmové dynamiky, což přispívá k zefektivnění spolupráce a dosahování cílů poskytované sociální služby. Také to snižuje napětí a konflikty mezi pracovníky.

Téma bude probráno s ohledem na různé typy služeb.

Kurz pomůže všem pracovníkům uvědomit si své osobní charakteristiky v týmové spolupráci, naučit se rozlišovat účel práce v týmu, upřesňovat zadání pro práci v týmu, uvědomit si jak být dobrým členem týmu a respektovat ostatní a základní zásady vedení týmu.

Pozornost bude věnovaná sebereflexi vlastního působení v týmu a sdílení zkušeností z praxe sociálních služeb.

Cílem je předat účastníkům kompetence k fungování v týmu a vedení týmu.

Lektor kurzu:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Lektor, konzultant, supervizor a auditor v sociálních službách, občas taky kariérový poradce (více viz profil na LinkedIn). 

"Přineslo mi to jiný nadhled, úhel pohledu na situace a řešení."
Co jste se naučil/a?:
"Více zvládat neočekávané situace a práci v kolektivu"

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde

Aktuální termíny kurzu:

online:
:: BUDE VYPSÁN DALŠÍ TERMÍN


prezenční kurz:
24. 5. 2024
Brno (9:00 - 15:30)
:: ve spolupráci s EDU-ANABELL


Kurz lze zrealizovat také na klíč pro Váš tým nebo organizaci, a nebo i pro více organizací, které spojí podobná vzdělávací potřeba a chuť sdílet zkušenosti a náklady realizace kurzu.