Pojďme se domluvit, jak budeme pomáhat
(Efektivní komunikace v sociálních službách)

Počet účastníků: 16 maximálně

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MPSV: A2020/0984-SP/PC/PP/VP

Pro získání osvědčení musí přihlášený účastník absolvovat kurzu v celém rozsahu.

Popis obsahu:

  • "Efektivita" a "Komunikace" v sociální oblasti
  • Podstata komunikace (proces a funkce komunikace)
  • Reflexe zkušeností s profesionální pomáhající komunikací účastníků
  • Možnosti a prostředky komunikace s klienty v sociální oblasti, včetně vztahové roviny (důvěra, motivace, očekávání)
  • Překážky v komunikaci s klienty sociálních služeb, příklady z praxe sociálních služeb
  • Zvyšování efektivity pomáhající komunikace, trénink sebereflexe, příklady z praxe sociálních služeb
  • Strategie a prostředky pro různé cíle různé komunikace

Cena:
prezenční kurz: 1790 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)

Kurz uvede účastníky do efektivní komunikace jako nástroje k dosažení cílů poskytování sociální služby, což snižuje napětí a konflikty mezi pracovníky při komunikaci s klienty.

Téma bude probráno s ohledem na různé typy služeb a různé formy práce s klienty služeb. 

Kurz pomůže všem pracovníkům vědomě volit vhodné způsoby komunikace pro dosažení spolupráce, cílů služby a změny nepříznivé situace klientů za současného respektování hranic osobní odpovědnosti.

Pozornost bude věnovaná sebereflexi vlastní komunikace, osobnostním bariérám v komunikaci a sdílení zkušeností z praxe.

Cílem je předat účastníkům kompetence ke zvyšování efektivity v komunikaci s klienty i jinými osobami.

Lektor kurzu:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Lektor, konzultant, supervizor a auditor v sociálních službách, občas taky kariérový poradce (více viz profil na LinkedIn). 

"Naučil jsem se techniky komunikace, jak dle různých proměnných přizpůsobit komunikaci s klientem."
"Podnětná a zajímavá diskuze, různé pohledy na praxi a komunikaci s klientem."

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde

Aktuální termíny kurzu:

prezenční kurz:
:: BUDE VYPSÁN DALŠÍ TERMÍN


Kurz lze zrealizovat také na klíč pro Váš tým nebo organizaci, a nebo i pro více organizací, které spojí podobná vzdělávací potřeba a chuť sdílet zkušenosti a náklady realizace kurzu.