Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby :: základní kurz

Počet účastníků: 16 maximálně

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MPSV: A2020/1107-SP/PC/VP

Pro získání osvědčení musí přihlášený účastník absolvovat kurzu v celém rozsahu.

Popis obsahu:

  • Význam a přínos hodnocení kvality sociální služby pro pracovníky, klienty, manažery, organizaci i pracovníky úřadů podílející se na kontrolách, monitoringu a poradenství u poskytovatelů sociálních služeb
  • Obsah hodnocení kvality sociální služby, jednotlivé aspekty hodnocení kvality sociální služby vycházející z legislativy, ale i potřeby efektivity služby
  • Postup hodnocení kvality sociální služby, jednotlivé kroky kontroly, hodnocení a vyhodnocování aspektů kvality sociální služby
  • Techniky hodnocení vybraných aspektů kvality služby, dle oblastí daných legislativou, ale i oblastí vyplývajících ze snahy o zvyšování kvality a efektivity

Cena:
online kurz: 1390 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)
prezenční kurz:
1790 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)

Kurz provede účastníky uvědoměním významu a přínosu hodnocení kvality sociální služby, oblastmi a postupem hodnocení kvality sociální služby a konkrétními technikami hodnocení vybraných aspektů kvality služby v souladu s požadavky zákona o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb.

Během kurzu je věnován prostor i nácviku postupů hodnocení dílčích oblastí kvality sociální služby na konkrétních příkladech za pomocí konkrétním technik.

Na tento základní kurz navazuje pokročilý kurz Revitalizace sociální služby, kde jdeme víc do hloubky, různých úhlů pohledu, nácviku hodnocení a hledání možností rozvoje kvality apod.

Lektor kurzu:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Lektor, konzultant, supervizor a auditor v sociálních službách, občas taky kariérový poradce (více viz profil na LinkedIn). 

"Celková organizace a proces, způsoby, metody a frekvence hodnocení jednotlivých témat/kritérií kvality SS. Nové informace k zamyšlení, jak kvalitu jako metodik měřit, hodnotit a vůbec analyzovat."
"Celkově jsem velmi spokojená, kurz mi dal spoustu otazníků do hlavy, což je dobře :-)"
"celkově to bylo moc fajn, příjemný den. Oceňuji znalosti a dovednosti"
"Spousta nových informací, které lze využít v praxi"
"jdete opravdu až na dřeň - na podstatu a smysl služby"
"Mnoho přínosných rad, které se budeme snažit uplatnit v praxi."

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde

Aktuální termíny kurzu:

prezenční kurz:

:: BUDE VYPSÁN DALŠÍ TERMÍN
!


online:
24. 1. 2025
(9:00 - 15:30)


Kurz lze zrealizovat také na klíč pro Váš tým nebo organizaci, a nebo i pro více organizací, které spojí podobná vzdělávací potřeba a chuť sdílet zkušenosti a náklady realizace kurzu.