Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby :: základní kurz

Počet účastníků: 16 maximálně

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MPSV: A2020/1107-SP/PC/VP

Pro získání osvědčení musí přihlášený účastník absolvovat kurzu v celém rozsahu.

Popis obsahu:

  • Význam a přínos hodnocení kvality sociální služby pro pracovníky, klienty, manažery, organizaci i pracovníky úřadů podílející se na kontrolách, monitoringu a poradenství u poskytovatelů sociálních služeb
  • Obsah hodnocení kvality sociální služby, jednotlivé aspekty hodnocení kvality sociální služby vycházející z legislativy, ale i potřeby efektivity služby
  • Postup hodnocení kvality sociální služby, jednotlivé kroky kontroly, hodnocení a vyhodnocování aspektů kvality sociální služby
  • Techniky hodnocení vybraných aspektů kvality služby, dle oblastí daných legislativou, ale i oblastí vyplývajících ze snahy o zvyšování kvality a efektivity

Cena:
online kurz: 1390 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)
prezenční kurz:
1790 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)

Kurz provede účastníky uvědoměním významu a přínosu hodnocení kvality sociální služby, oblastmi a postupem hodnocení kvality sociální služby a konkrétními technikami hodnocení vybraných aspektů kvality služby v souladu s požadavky zákona o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb.

Během kurzu je věnován prostor i nácviku postupů hodnocení dílčích oblastí kvality sociální služby na konkrétních příkladech za pomocí konkrétním technik.

Lektor kurzu:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Lektor, konzultant, supervizor a auditor v sociálních službách, občas taky kariérový poradce (více viz profil na LinkedIn). 

"Spousta nových informací, které lze využít v praxi"
"jdete opravdu až na dřeň - na podstatu a smysl služby"
"Kurz byl velmi poučný a posunul mě dále."
"celkově to bylo moc fajn, příjemný den. Oceňuji znalosti a dovednosti"

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde

Aktuální termíny kurzu:

prezenční kurz:
19. 6. 2024
Brno, Sukova
(9:00 - 15:30)


online:
20. 3. 2024
(9:00 - 15:30)


Kurz lze zrealizovat také na klíč pro Váš tým nebo organizaci, a nebo i pro více organizací, které spojí podobná vzdělávací potřeba a chuť sdílet zkušenosti a náklady realizace kurzu.