Revitalizace sociální služby :: pokročilý kurz

(vstupní podmínkou je absolvovaný náš kurz Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby a a nebo kurz Revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby od APSS ČR)

Počet účastníků: 16 maximálně

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MPSV: A2020/0988-SP/VP

Pro získání osvědčení musí přihlášený účastník absolvovat kurzu v celém rozsahu.

Popis obsahu:

  • Postup, metody a techniky využitelné při hodnocení a revizi pravidel a postupů pro pracovníky, manažery i pracovníky úřadů podílející se na kontrolách, monitoringu a poradenství u poskytovatelů sociálních služeb
  • Kritéria kvality sociální služby z hlediska účelu a efektivity druhu sociální služby, ale i zásad sociálních služeb a principů sociální práce
  • Identifikace náročných situací a nedostatků v praxi sociálních služeb, a následné pojmenování vhodného postupu zavádění změny
  • Doporučení pro revizi jednotlivých oblastí Standardů kvality sociálních služeb v souvislostech: individuální plánování, dokumentace, ochrana práv atd.

Cena:
online kurz: 1490 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)
prezenční kurz:
1890 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)

Kurz navazuje (podmínka pro účast v kurzu) na náš kurz "Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby" nebo kurz APSS  ČR "Revize vnitřních pravidel a postupů realizace sociální služby".

Účastníci se seznámí s několika možnými pojetími, jak může poskytovatel sociálních služeb kontrolovat správnost a vhodnost vnitřních pravidel u registrované sociální služby, a také jednání pracovníků.

Téma bude zasazeno do kontextu aktuálně platné legislativy, se zohledněním specifik různých typů sociálních služeb, ze kterých přichází účastníci kurzu. Kurz zpozorní účastníky také na potřeby subjektů podílejících se na systému poskytování sociálních služeb (uživatelé, donátoři na lokální úrovni, spolupracující subjekty atd.).

Kurz pomůže reflexí náročných situací z pohledu kritérií kvality a ve snaze v identifikovat jiné vhodnější postupy snižující náročnost nebo neúčelnost situací.

Cílem je předat účastníkům základní strukturu, jak revidovat vnitřní pravidla a hodnotit jednání pracovníků v praxi. Pracovníci si odnesou konkrétní doporučení pro vhodnější přístup k hodnocení i postupům ve specifických situacích.

Lektor kurzu:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Lektor, konzultant, supervizor a auditor v sociálních službách, občas taky kariérový poradce (více viz profil na LinkedIn). 

"Školitel nás přiměl přemýšlet a aktivně vymýšlet argumenty."
"Pomohlo mi to v propojení zákonů s praxí. Ujasnit si to!"

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde

Aktuální termíny kurzu:

prezenční kurz:
:: BUDE VYPSÁN DALŠÍ TERMÍN


online:
15. 10. 2024
(9:00 - 15:30)


Kurz lze zrealizovat také na klíč pro Váš tým nebo organizaci, a nebo i pro více organizací, které spojí podobná vzdělávací potřeba a chuť sdílet zkušenosti a náklady realizace kurzu.