Jak motivovat zaměstnance k angažovanosti
(vedení, hodnocení a motivace zaměstnanců v oblasti sociálních služeb)

Počet účastníků: 16 maximálně

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MPSV: A2020/0985-SP/VP

Pro získání osvědčení musí přihlášený účastník absolvovat kurzu v celém rozsahu.

Popis obsahu:

  • Význam a zdroje motivace ve vedení zaměstnanců, typy lidí dle motivačního založení, úkoly manažera ve vedení a motivaci zaměstnanců, různé přístupy
  • Význam hodnocení ve vedení a motivaci zaměstnanců, obsah a způsob hodnocení
  • Zpětná vazba k výkonu zaměstnance
  • Kompetenční model a jeho sestavení, skupiny kompetencí, příklady KM, vytváření KM v sociálních službách, hodnocení kompetencí
  • Metody hodnocení zaměstnanců, typy metod dle zaměření

Cena:
online kurz: 1390 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)
prezenční kurz:
1790 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)

Kurz je zaměřený na praktické aspekty vedení zaměstnanců v sociálních službách. To je motivace (formální i neformální stimulační postupy) a hodnocení (vč. hodnotících pohovorů a poskytování zpětné vazby) zaměstnanců v sociálních službách.

Čímž se zvyšuje angažovanost a loajalita zaměstnanců k organizaci, resp. ke svým nadřízeným a službě, ve které pracují, pokud jejich vedoucí zná tyto zákonitosti. 

Během kurzu je věnován prostor nácviku praktických postupů sestavení a využití kompetenčního modelu využitelného v sociální službě vč. hodnotících ukazatelů a metod hodnocení ukazatelů, nácviku poskytování zpětné vazby, i sestavení plánu hodnocení zaměstnance.

Lektor kurzu:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Lektor, konzultant, supervizor a auditor v sociálních službách, občas taky kariérový poradce (více viz profil na LinkedIn). 

"Líbí se mi, že kurz byl interaktivní."
"Obohacuje mě práce v kolektivu při řešení zadaného úkolu."

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde

Aktuální termíny kurzu:

online:
:: BUDE VYPSÁN DALŠÍ TERMÍN


prezenční kurz:
20. 11. 2024
Brno, Sukova
(9:00 - 15:30)


Kurz lze zrealizovat také na klíč pro Váš tým nebo organizaci, a nebo i pro více organizací, které spojí podobná vzdělávací potřeba a chuť sdílet zkušenosti a náklady realizace kurzu.