Zvládání náročných jednání se zájemci o službu

Počet účastníků: 16 maximálně

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MPSV: A2020/0984-SP/PC/PP/VP

Pro získání osvědčení musí přihlášený účastník absolvovat kurzu v celém rozsahu.

Popis obsahu:

  • Vztah účelu určitého druhu sociální služby s účelností komunikace se zájemcem o službu
  • Základní prvky a témata jednání se zájemci o sociální službu
  • Reflexe zkušeností účastníků s náročnými situacemi při jednání se zájemci o sociální službu
  • Překážky v účelném projednání zájmu o sociální službu, příklady z praxe sociálních služeb
  • Možnosti a prostředky zefektivnění komunikace v oblasti sociálních služeb, včetně vztahové roviny (důvěra, motivace, očekávání)
  • Zvyšování efektivity komunikace, nácvik komunikace, sebereflexe

Cena:

prezenční kurz: 1850 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)

Kurz zpozorní účastníky na efektivní komunikaci jako nástroj k účelnému projednání situace a očekávání zájemců o sociální službu, stejně jako k srozumitelnému a vhodnému popisu možností v rámci sociální služby. A to tak, aby v jednání nebo později nevznikalo nadbytečné napětí a konflikty.

Téma bude probráno s ohledem na různé typy služeb a různé formy práce s klienty služeb. 

Kurz pomůže všem pracovníkům vědomě volit vhodné způsoby komunikace při jednání se zájemci o sociální službu za současného respektování hranic osobní odpovědnosti pracovníka i klienta.

Pozornost bude věnovaná sebereflexi vlastní komunikace, náročných situací, bariérám v efektivní komunikaci a sdílení zkušeností z praxe.

Cílem je předat účastníkům kompetence a konkrétní postupy ke zvyšování účelnosti jednání se zájemci o sociální službu.

Lektor kurzu:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Lektor, konzultant, supervizor a auditor v sociálních službách, občas taky kariérový poradce (více viz profil na LinkedIn). 

"Naučila jsem se vnímat některé situace jinak."
"Pomůže mi v komunikaci s větším ohledem na pojmenování cílů a plánů klienta."

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde

Aktuální termíny kurzu:

prezenční kurz:
:: BUDE VYPSÁN DALŠÍ TERMÍN


Kurz lze zrealizovat také na klíč pro Váš tým nebo organizaci, a nebo i pro více organizací, které spojí podobná vzdělávací potřeba a chuť sdílet zkušenosti a náklady realizace kurzu.