Zvládání náročných rozhovorů s podřízenými
(kurz pro vedoucí pracovníky)

Počet účastníků: 16 maximálně

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MPSV: A2020/0985-SP/VP

Pro získání osvědčení musí přihlášený účastník absolvovat kurzu v celém rozsahu.

Popis obsahu:

  • Situace náročné pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
  • Role vedoucího pracovníka v sociální službě
  • Vztah účelu určitého druhu sociální služby s účelností komunikace s podřízenými
  • Struktura komunikace o důležitých aspektech (spolu)práce s podřízenými
  • Reflexe zkušeností účastníků s náročnými situacemi při komunikaci s podřízenými
  • Překážky v účelné komunikaci, příklady z praxe sociálních služeb
  • Možnosti a prostředky zefektivnění komunikace s podřízenými v oblasti sociálních služeb, včetně vztahové roviny (důvěra, motivace, očekávání)
  • Zvyšování efektivity komunikace, nácvik komunikace, sebereflexe

Cena:
prezenční kurz: 1850 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)

Kurz zpozorní účastníky na možnosti efektivní komunikace při poskytování zpětné vazby, při hodnotících a motivačních rozhovorech a v dalších situacích náročných pro vedoucí pracovníky.

Pomocí pojmenování a uvědomění role vedoucího pracovníka, a účelu konkrétního druhu sociální služby včetně cílů poskytování sociální služby, naleznou vedoucí pracovníci kotvu pro strukturování komunikace o důležitých aspektech (spolu)práce s podřízenými.

Téma bude probráno s ohledem na různé typy služeb a různé formy vedení rozhovorů s podřízenými.

Kurz pomůže všem vedoucím pracovníkům vědomě volit vhodné otázky a zaměřovat se na účelné aspekty (spolu)práce s podřízenými.

Pozornost bude věnovaná sebereflexi vlastní komunikace, náročných situací, bariérám v efektivní komunikaci a sdílení zkušeností z praxe.

Cílem je předat účastníkům komunikační kompetence a konkrétní postupy ke zvyšování účelnosti komunikace v roli vedoucího sociální služby.

Lektor kurzu:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Lektor, konzultant, supervizor a auditor v sociálních službách, občas taky kariérový poradce (více viz profil na LinkedIn). 

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde

Aktuální termíny kurzu:

prezenční kurz:
8. 12. 2023
Brno (9:00 - 15:30)
:: ve spolupráci s EDU-ANABELL


prezenční kurz:
20. 9. 2024
Brno (9:00 - 15:30)
:: ve spolupráci s EDU-ANABELL


Kurz lze zrealizovat také na klíč pro Váš tým nebo organizaci, a nebo i pro více organizací, které spojí podobná vzdělávací potřeba a chuť sdílet zkušenosti a náklady realizace kurzu.