Zvládání náročného plánování a hodnocení spolupráce s klienty

Počet účastníků: 16 maximálně

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace MPSV: A2020/0984-SP/PC/PP/VP

Pro získání osvědčení musí přihlášený účastník absolvovat kurzu v celém rozsahu.

Popis obsahu:

  • Vztah účelu určitého druhu sociální služby s účelností komunikace o proběhlé pomoci a při plánování další pomoci
  • Základní prvky a témata hodnocení způsobu poskytování služby a vyhodnocování pro účely individuálního plánování pomoci
  • Reflexe zkušeností účastníků s náročnými situacemi při vyhodnocování a individuálním plánování s klienty sociální služby
  • Překážky v účelné komunikaci, příklady z praxe sociálních služeb
  • Možnosti a prostředky zefektivnění komunikace v oblasti sociálních služeb, včetně vztahové roviny (důvěra, motivace, očekávání)
  • Zvyšování efektivity komunikace, nácvik komunikace, sebereflexe

Cena:
prezenční kurz: 1850 Kč / účastník (v otevřeném kurzu)

Kurz zpozorní účastníky na možnosti efektivní komunikace při vyhodnocování dosavadního poskytování služby klientovi. Pomocí pojmenování a uvědomění cílů spolupráce a cílů poskytování sociální služby, naleznou pracovníci kotvu pro strukturování komunikace týkající se vyhodnocování pomáhání a plánování další pomoci. A to snižuje napětí a konflikty mezi pracovníky i při komunikaci s klienty.

Téma bude probráno s ohledem na různé typy služeb a různé formy práce s klienty služeb. 

Kurz pomůže všem pracovníkům vědomě volit vhodné otázky a zaměřovat se na účelné aspekty vyhodnocování a plánování pomáhání. A to tak, aby pomoc podporovala změny nepříznivé situace klientů, a za současného respektování hranic osobní odpovědnosti.

Pozornost bude věnovaná sebereflexi vlastní komunikace, náročných situací, bariérám v efektivní komunikaci a sdílení zkušeností z praxe.

Cílem je předat účastníkům komunikační kompetence a konkrétní postupy ke zvyšování účelnosti vyhodnocování a plánování další pomoci klientovi sociální služby.

Lektor kurzu:
Mgr. Tomáš Ergens, DiS.

Lektor, konzultant, supervizor a auditor v sociálních službách, občas taky kariérový poradce (více viz profil na LinkedIn). 

Všeobecné podmínky pro otevřené kurzy si můžete přečíst zde

Aktuální termíny kurzu:

prezenční kurz:
:: BUDE VYPSÁN DALŠÍ TERMÍN


Kurz lze zrealizovat také na klíč pro Váš tým nebo organizaci, a nebo i pro více organizací, které spojí podobná vzdělávací potřeba a chuť sdílet zkušenosti a náklady realizace kurzu.